Monday, August 24, 2015

അധ്യാപകന്റെ ജാതി പറച്ചിൽ -ദളിത്‌ വിരുദ്ധ പൊതു ബോധത്തിന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും

അധ്യാപകന്റെ ജാതി പറച്ചിൽ -ദളിത്‌ വിരുദ്ധ പൊതു ബോധത്തിന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും
1.ജാതിയുടെ പേരില് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങാം എങ്കിൽ ജാതി പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?
cet സംഭവം ഒരു വാഹനാപകടം ആണ് ...അവിടെ കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ,പക്ഷെ വിഷയവുമായി ബന്ദം ഇല്ലാത്ത സംവരണം എന്നാ കാര്യം അതിൽ തിരുകി ദളിത്‌ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പികുകയാണ് അധ്യാപകൻ ചെയ്തത് ...വാഹനം ഓടിച്ച വിധ്യര്തിയുടെ ജാതി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല .ആ പ്രതിയുടെ ജാതിയുടെ പേരും പറഞ്ഞു ആരും അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ടും ഇല്ല...വണ്ടി ഇടിച്ചു കുട്ടി മരിച്ചത് സംവരണം കൊണ്ട് ആണ് എന്ന് തന്നെ ആണ് അയാള് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ..സംവരണം എന്നത് പര്സ്വ വല്കൃത വിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശം ആണ്...നൂറ്റാണ്ടുകളായി മേല്ജാതിക്കാർ അനുഭവിച്ച സംവരണത്തിന്റെ (കയ്യടക്കൾ )പകരം വെയ്യക്കാൻ ആകില്ല കീഴ് ജാതിക്കാരുടെ അറുപതു വര്ഷത്തെ സംവരണം ...
2.ആ വലിയ ലേഖനത്തില ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടര്തി എടുത്തു അധ്യപനെതിരെ പ്രതികരിക്കാമോ?ബാക്കി അയാള് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യം അല്ലെ?
ഇത് ഒരു തരാം താണ സവര്ന്ന തന്ത്രം ആണ്...പച്ചക്ക് പറഞ്ഞാല് "നല്ല സദ്യ വിളംബിയിട്ടു അതിന്റെ അറ്റത് തീട്ടം വെച്ച് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന നാലാം കിട സവര്ന്ന ബുദ്ധി ...അത് കഴിക്കണ്ട ബാക്കി സദ്യ കഴിച്ചുകൂടെ ?"എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിലവാരമേ ഈ ചോദ്യതിനുള്ളൂ ...
4.ഈ നാട്ടില സത്യം പറയുന്ന വനെ ജാതികൊമാരങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നു ...?
ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ ജാതി പറയുന്നവരാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു വയടപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു ബുദ്ധി ..ഇത് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് മനസിലാകില്ല എന്ന് ആണ് ഇവരുടെ വിചാരം ...ദളിത്‌ വിഷയങ്ങള സമൂഹത്തിന്റെ ചര്ച്ച ആകുമ്പോൾ അവിടെ സംവരണം എന്ന വിഷയം തിരുകി കയറ്റി പിന്നെ ചര്ച്ച വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് വെറും ഒരു നെഴ്സ്സരി നിലവാരമുള്ള രീതി ആണ്...വിശദീകരിക്കാം ...
തെങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം പഠിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന കുട്ടി പരീക്ഷക്ക്‌ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദ്യം പശുവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്യൽ ടെക്നിക്ക് ..."എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പശു ഉണ്ട് ,പശുവിനെ ഞാൻ കെട്ടുന്നത് തെങ്ങിൽ ആണ്,തെങ്ങ് ഒരു കല്പവൃക്ഷം ആണ് .." ..ഇത് പോലെ ആണ് ദളിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതു സമൂഹത്തില എത്തുമ്പോൾ,അതിനെ സംവരണവുമായി കനെക്റ്റ് ചെയ്തു സവര്ന്നധിഷ്ട്ടിത പൊതു സമൂഹം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് .. ..
5.അധ്യാപകൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ?ഇനി എന്തിനു വിവാദം ?
ഇത് പ്രസ്തുത അധ്യാപകന്റെ മറ്റൊരു തന്ത്രം ആണ് ഈ മാപ്പ് പറച്ചില് ...അതായതു സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് എനിക്ക് തോല്കേണ്ടി വന്നു എന്നും മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നു എന്നും വരുത്തി തീർത്തു ദളിത്‌ വിരുദ്ധ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നില് ഇരവാദം ഉണ്ടാക്കി സഹതാപം നേടുക ...ഇയാള ഇപ്പോഴും ആ പോസ്റ്റ്‌ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ അയാളുടെ കുടില തത്രം ആണ്...
6.ജാതി സംവരണം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജാതി ചിന്തയും ജാതി വിവേചനവും ഉണ്ടാകും ..?
ബലാത്സംഗ നിരോധന നിയമം ഉണ്ടായിട്ടും ബലാല്സംഗം വർധിച്ചാൽ ആ നിയമം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടു ബലാല്സംഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നും പറയും പോലെ ആണ് ഈ വാദം

2 comments:

സുധി അറയ്ക്കൽ said...

ഹ ഹ ഹ.നല്ല ചിന്തകൾ തന്നെ!!!

ajith said...

മാപ്പ് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയല്ലോ